Valpreventietraining informatie en aanmelding:
Valt u wel eens of bent u bang om te vallen? Dan is het programma “Valpreventietraining” mogelijk iets voor u. Ook in 2023 is er weer een traject valpreventietraining in Mill. Bij aanvang is er een intake en op het einde zal de voortgang getoetst worden. Het programma is verdeeld over 10 weken. De training zal worden verzorgd door 2 gespecialiseerde fysiotherapeuten van Fysiotherapie Mill in “De Wester”. Er wordt gestart met 2 groepen die zowel op dinsdag als op vrijdag zullen trainen. De eerste groep start om 14.00 uur en de tweede om 15.00 uur. Het is belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet voordat u aan de training kunt deelnemen. Zo is het niet mogelijk om deel te nemen wanneer u helemaal niet in staat bent om te lopen zonder rollator. Ook moet het mogelijk zijn om op u knieën op een dikke mat te oefenen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze fysiotherapeuten Bryan Gijsbers of Nienke Peters. Wanneer u niet in aanmerking komt voor de groepstraining is het misschien mogelijk individueel begeleiding te krijgen. Kosten worden zoveel mogelijk eerst vanuit de basis verzekering vergoed. Verschillende verzekeraars hebben een aparte vergoeding voor valpreventie in hun basis verzekering. Wanneer de verzekering de kosten niet dekt zal er een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor de intake en eindmeting zullen 2 fysiotherapie behandelingen gerekend worden. Aanmelden vóór 17-1-2023.
Voor verdere vragen of aanmelden kunt u zich melden bij Fysiotherapie Mill