Valpreventietraining informatie en aanmelding:
Valt u wel eens of bent u bang om te vallen? Dan is het programma “Valpreventietraining” mogelijk iets voor u. Ook in 2020 is er weer een traject valpreventietraining in Mill. Dit betekent dat er een programma gevolgd kan worden van 10 trainingen. De helft van het programma zal bestaan uit balanstraining en de andere helft is valtraining. Bij aanvang is er intake en op het einde zal de voortgang getoetst worden. Het volledige programma is verdeeld over 7 weken. Week 1 is de intake, dan 5 trainingsweken en in week 7 volgt de eindmeting en evaluatie. De training zal worden verzorgd door een gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Mill. Locatie is “De Wester”. Er wordt gestart met 2 groepen die zowel op maandag als op donderdag zullen trainen. De eerste groep start om 14.00 uur en de tweede om 15.00 uur. Het is belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet voordat u aan de training kunt deelnemen. Zo is het niet mogelijk om deel te nemen wanneer u helemaal niet in staat bent om te lopen zonder rollator. Ook moet het mogelijk zijn om op u knieën op een dikke mat te oefenen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze fysiotherapeut Daisy Janssen. Wanneer u niet in aanmerking komt voor de groepstraining is het misschien mogelijk individueel begeleiding te krijgen. Kosten worden zoveel mogelijk eerst vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Verschillende verzekeraars hebben een aparte vergoeding voor valpreventie in hun aanvullende verzekering. Wanneer de verzekering de kosten niet dekt zal er een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor de intake en eindmeting zullen 2 fysiotherapie behandelingen gerekend worden.
Voor verdere vragen of aanmelden kunt u zich melden bij Fysiotherapie Mill