Manuele therapie

Manuele therapie

Mijn naam is Joost van de Groes en sinds Juni 2011 ben ik werkzaam bij fysiotherapie Mill. In eerste instantie als fysiotherapeut, later heb ik mezelf gespecialiseerd in de manuele therapie en sinds November 2015 mag ik mezelf officieel Master in de manuele therapie noemen. Hieronder staat beschreven wat dat inhoud.

Achtergrond:
Veel mensen hebben langdurige klachten van het bewegingsapparaat. Met name rug- nek- hoofdpijnklachten komen in onze maatschappij erg veel voor. Deze klachten blijven bestaan en zijn bijna continue, zeurend over de gehele dag aanwezig.

De manueel therapeut gaat uit van een groot zelf herstellend vermogen van het lichaam, echter er kunnen stoornissen in het bewegingsapparaat zijn, waardoor deze klachten onderhouden blijven. Het is de taak van de manueel therapeut deze stoornissen op te sporen en hierop in te springen, zodat daarna het lichaam zichzelf weer verder kan genezen.

Doel:
De manueel therapeut onderzoekt u op functiestoornissen in gewrichten, die een belemmerende factor voor herstel zouden kunnen zijn. Met behulp van manipulatie-technieken probeert hij de gewrichten een impuls te geven zodat het gewricht zijn eindstand weer kan bereiken. Hierop reageert het lichaam met veranderde reflexen, vanwege andere propriosensorische input. Doordat de gewrichtsfunctie hersteld is, kan het lichaam hierop anticiperen met een snelle reactie (het voelt meteen beter aan; de stromingsrichting verandert) en met een langzame, plastische reactie (het bindweefsel moet zich weer aan de nieuwe situatie aanpassen).

Met manuele therapie geef je een externe impuls, maar daarnaast moet de patiënt zelf oefeningen doen en leefregels nastreven om zijn lichaam te prikkelen tot herstel.

Naast het stukje manuele therapie heb ik me verder ontwikkeld in de schouderdiagnostiek en revalidatie. Ik ben aangesloten bij het schoudernetwerk Noord-Brabant en wil me blijven ontwikkelen door cursussen te blijven volgen en bijeenkomsten bij te wonen.

Heeft u klachten, dan zie ik u graag in de praktijk

Joost van de Groes