Longfysiotherapie

Longfysiotherapie

Veel mensen met longproblemen zoals astma en COPD (chronische bronchitis, emfyseem) hebben last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is. Het uithoudingsvermogen en de algehele kracht gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van werk, dagelijkse activiteiten, hobby’s of sport wordt steeds moeilijker.

Met longfysiotherapie wordt gewerkt aan een betere kwaliteit van leven. Dit houdt in het aanleren van juiste ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. Daarnaast wordt met oefentherapie het uithoudingsvermogen verbeterd en de spieren sterker gemaakt.

Ik werk samen met longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtistes, ergotherapeuten en psychologen. Zo nodig wordt u hiervoor doorverwezen.

Ook heb ik opleidingen gevolgd voor het behandelen van mensen met restklachten na een covid-19 infectie.

Voor informatie en/of behandeling kunt u bellen naar Marja Vos.

Marja Vos