Claudicatio

Claudicatio

Wat zijn etalagebenen?

Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). PAV wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) wanneer dit probleem zich voor doet in de bloedvaten van en naar de benen heet dit claudicatio intermittens. Deze slagaderverkalking zitten echter zelden alleen op 1 plek maar kan ook andere hart en vaatziekten veroorzaken.

Slagaderverkalking is het natuurlijk gevolg van het ouderdomsproces. Dit proces wordt versterkt door een verkeerde leefstijl zoals roken, onvoldoende beweging, slechte voeding maar ook bijvoorbeeld door diabetes mellitus. De bloedvaten verliezen op den duur hun elasticiteit en worden stug en dik. Ook raakt de binnenkant van de slagader beschadigd als gevolg van afzettingen van vetten en kalk. De bloedvaten worden hierdoor steeds nauwer en op de plaats van de vernauwing kan er minder bloed passeren. Via het bloed wordt zuurstof naar de spieren vervoerd. Wanneer dit onvoldoende mogelijk is zal een spier sneller verzuren. Klachten als een stekende, krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen kunnen dan optreden. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen vanwege pijn in de benen vaak stil moeten staan tijdens het lopen. Door voor een etalage stil te staan camoufleren ze dat ze eigenlijk moeten stoppen met lopen vanwege de pijn.

In Nederland heeft ruim 19% van de 55-plussers een vorm van PAV, globaal genomen komt dat neer op 800.000 tot 1 miljoen personen en dit aantal neemt sterk toe met het stijgen van de gemiddelde leeftijd.
De diagnose wordt net zo vaak gesteld bij mannen als bij vrouwen. Roken is de belang¬rijkste risicofactor voor het ontstaan van etalagebenen. De zorgkosten voor PAV in Nederland zijn berekend op 436,2 miljoen euro per jaar.

De kosten van een operatie door een vaat- chirurg variëren tussen de 8.000 en 11.000 euro per patiënt. De kosten van een behandel traject bij de fysiotherapeut liggen tussen de 1.600 tot 2.300 euro per patiënt met CI.

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat een traject met begeleide looptraining icm leefstijladvies (door een gespecialiseerde fysiotherapeut die is aangesloten bij het claudicationetwerk) bewezen effectiever is dan bv. een dotteroperatie. De risico’s op complicaties zijn kleiner en het effect op de lange termijn is groter. Looptraining is dan ook het standaardbeleid waar mee gestart wordt bij etalagebenen.

Per 1 januari 2017 worden 37 sessies fysiotherapie vanuit het basispakket vergoed.

Voor meer info en/of brochures www.hartenvaatgroep.nl en www.chronischzorgnet.nl
of bij Edwin van der Locht, Fysiotherapie Mill, 0485-451107