Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen en klachten binnen het gebied van buik, bekken, bekkenbodem en lage rug bij mannen en vrouwen.

Benadering
In mijn benadering naar patiënten vind ik het belangrijk dat de patiënt zich veilig voelt bij mij zodat de klachten reëel gepresenteerd kunnen worden. Ik creëer een ontspannen gemakkelijke sfeer tijdens de behandeling en patiënten voelen zich snel op hun gemak zodat we samen het probleem kunnen aanpakken.

Synergie algemene fysiotherapie en bekkenfysiotherapie
Mijn passie voor het vak ligt in het geven van uitleg, voorlichting en adviezen. Het analyseren van houding en beweging en de preventie van klachten. Bovendien; patiënten leren omgaan met spanning gerelateerde klachten. Dit laatste door middel van ademhalingstherapie. In de bekkenfysiotherapie kom ik dit allemaal tegen. Tevens maak ik hierbij gebruik van Manuele Therapie Marsman en het behandelen van myofasciale triggerpoints in buik, bil, benen en bekkenbodem door middel van massage en dry needling. Met name bij chronische bekkenbodempijn klachten(CPPS). Bekent met methode Anderson and Wise.

Welke klachten worden door mij behandeld:

 • bekkenpijn en lage rugklachten
 • bekkenpijn en lage rugklachten tijdens of na de zwangerschap
 • moeite met ophouden van urine, ontlasting of windjes (incontinentie)
 • heel vaak plassen, ook ’s nachts
 • blaasontstekingen, chronische prostaatontstekingen
 • moeite met ontlasten (obstipatie)
 • moeite met leegplassen
 • verzakkingsklachten zoals het zien en/of voelen van een balletje in de vagina
 • (chronische) pijn in de onderbuik, de anus of vagina
 • prostaatpijn
 • seksuele problemen, zoals bv pijn bij het vrijen of erectiestoornissen
 • begeleiding rondom operatief ingrijpen in de buik en geslachtsorganen

Bekkenfysiotherapie en zwangerschap|
Met bekkenfysiotherapie voorkom en verminder je bekkenpijn tijdens de zwangerschap d.m.v.:

 • Vroegtijdig informatie en adviezen geven over bekkenpijn.
 • Een balans leren tussen belasting (werk) en belastbaarheid (activiteiten doseren)
 • Bewust spiergebruik en spierfunctie verbeteren (op tijd leren stabiliseren)
 • Ontspanning
 • Houdings- en bewegingsadviezen
 • Eventuele hulpmiddelen aanbieden en ondersteuning (b.v. bandage, massage)
 • Bij de meeste vrouwen die op tijd komen zijn de pijnklachten snel verdwenen.
 • Uitleg bevalling en eerste 10 weken erna.
 • Als er 10 weken na de bevalling ( ondanks begeleiding) nog bekkenklachten bestaan starten we met actieve oefentherapie.

Vergoeding bekkenfysiotherapie:
De behandelingen bekkenfysiotherapie worden, indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, vergoed door de zorgverzekeraar. Dit zal ook afhankelijk zijn van het (soort aanvullende) pakket dat u heeft afgesloten. Kijk dus zelf ook goed in uw polisvoorwaarden.
De eerste 9 behandeling i.v.m. urineverlies worden voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering en dus door elke verzekering vergoed. U hoeft hiervoor dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Wel wordt hiermee direct aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Als dit eenmaal is verbruikt ( dit kan ook voor andere zaken zijn zoals bv. medicijnen) dan zijn er aan deze 9 behandelingen geen extra kosten verbonden. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van bv. uw huisarts.

Verwijzing nodig?
Een verwijzing voor bekkenfysiotherapie kan gegeven worden door de uroloog, de gynaecoloog, de chirurg, de maag-darm-lever-arts en de huisarts.

Het is echter geen noodzaak omdat voor behandelingen bekkenfysiotherapie geen verwijzing meer nodig is.

Links:
Voor informatie over bekken en bodem kunt u terecht op: www.bekkenbodemonline.nl

Christel Derks

De behandeling

De eerste behandeling bestaat uit een kennismakingsgesprek, een uitgebreide intake en een eerste start van de behandeling. Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van de klachten en de oorzaak van de klachten.

De behandeling kan bestaan uit:
• Uitleg, adviezen en oefeningen
• Uitleg over b.v. de anatomie, de klachten, de pijn, de functie van de bekken- en bekkenbodemspieren
• Adviezen bijvoorbeeld over de toilethouding, toiletgedrag, vocht en-vezelgebruik,  lichaamshouding, het  voorkómen van overbelasting,  het omgaan met pijn, blaastraining
• Oefeningen: zoals ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, bekkenbodemoefeningen, balansoefeningen, houdingscorrectie, buik druk verlagende oefeningen, tiltechnieken, correctie werk/zithouding/ADL
• Na iedere behandeling krijgt u adviezen of oefeningen mee om thuis  aan het werk te gaan

Myofasciale triggerpoint behandeling
Dit is een behandeling voor patiënten met pijnklachten die worden veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Een myofasciaal triggerpoint is een verharding in de spier. Dit houdt in, dat een heel klein gedeelte van een spier niet kan ontspannen, waardoor een soort mini-kramp ontstaat op een bepaalde plek, die echter niet groter is dan een koffieboon. Hierdoor verzuurt dit stukje van de spier en dat gaat pijn geven. In een en dezelfde spier kunnen meerdere triggerpoints voorkomen. Vanuit de spieren, die bij het bekken horen, kan de pijn voelbaar zijn in de buik, bekkenbodem, de geslachtsorganen, lage rug, bil, bovenbeen en de lies. Ook kan de pijn aanvoelen als een orgaanpijn, zoals darmpijn, blaaspijn, prostaatpijn, zonder dat er bij medisch onderzoek een afwijking is gevonden. Triggerpoints kunnen ook spierzwakte in de betrokken spier veroorzaken. Ik ben gespecialiseerd in behandeling van triggerpoints in het bekkengebied zowel via manuele technieken als d.m.v. dry-needling.
Dry-needling is een techniek, waarbij het triggerpoint wordt aangeprikt. Hierdoor ontspant het stukje spier onmiddellijk. De naaldjes die ik gebruik  zijn zo dun, dat men niet voelt wanneer ze door de huid gaan. Ik behoor tot een zeer kleine groep bekkenfysiotherapeuten in Nederland  die de dry-needling techniek gebruikt  bij de behandeling van pijnklachten in bekken- en bekkenbodemgebied. Dus ook dry-needling van de bekkenbodem spieren. Ik ben erg enthousiast over deze behandelmethode. Voor pijnklachten, die voortkomen vanuit littekens, ook uit littekens die zijn ontstaan in de bekkenbodemspieren tijdens een geboorte, is een speciale dry- needling behandeltechniek.

TENS
Een behandeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van TENS, wordt toegepast bij de bestrijding van diverse pijnklachten zoals pijn in het urogenitale gebied en het anale gebied, maar ook bij b.v. te heftige blaasaandrang. Via het TENS apparaat, dat zo groot is als een mobiele telefoon, wordt een lichte elektrische prikkel afgegeven die de (pijn)prikkel dempt. PTNS behandeling ivm een overactieve blaas wordt ook ondersteunt met TENS ( zie uitleg over PTNS).

Inwendig behandelen
Een inwendige behandeling wordt alleen uitgevoerd na een duidelijke uitleg en met toestemming van de patiënt. De behandelingsmogelijkheden zijn:
• Een manuele behandeling. De bekkenfysiotherapeut behandelt (met de vingers) triggerpoints in de bekkenbodemspieren.
• Dry needling van de bekkenbodemspieren
• Dry needling van littekens in de bekkenbodem
• Biofeedback behandeling
• Vaginale / rectale ballonbehandeling
• FES behandeling
• Ontspanning bekkenbodem met behulp van een vaginale dilatatie-set

Seksuele klachten
Zowel mannen als vrouwen kunnen bij de gemeenschap klachten ervaren.
Voor vrouwen zijn dat pijnklachten bij penetratie of een poging daartoe. Gebrek aan opwinding, vochtig worden of een orgasme kunnen beleven. Ook kan er sprake zijn van minder gevoel bij penetratie wegens een te zwakke bekkenbodemspier, bv na een bevalling.
Bij mannen kunnen dat erectieproblemen zijn of pijnklachten in lies, penis of scrotum tijdens of na seksuele activiteit. Ook vroegtijdige ejaculatie kan een bron van last zijn.
Deze klachten kunnen veroorzaakt of onderhouden worden door gespannen buikspieren, bilspieren, beenspieren en bekkenbodemspieren. Het leren ontspannen en beheersen van deze spieren kan een verlichting van deze klachten geven.

Manuele Therapie Marsman
De behandeling wordt indien nodig ondersteunt met Manuele Therapie Marsman( MTM).
De MTM methode is gericht op de individuele voorkeursmobiliteit, deze is persoonlijk en kenmerkt de bewegingen in het dagelijkse leven. Als MTM therapeut onderzoek ik de voorkeursmobiliteit van LWK en bekken door middel van specifieke testen. Op basis hiervan worden veilige en pijnloze mobilisaties toegepast om de beweeglijkheid in de gewrichten te normaliseren.

Post-partum consult

Het post-partum consult is een controle van het bekken en de bekkenbodem na de zwangerschap. Zwangerschap en bevalling vormen risico’s voor het ontwikkelen van klachten van bekken en bekkenbodem.

Klachten en risicofactoren:

 • Vooraf en tijdens zwangerschap lage rug- en bekkenklachten,
 • Langdurig persen tijdens de bevalling,
 • (Sub) totaalruptuur (“inscheuren”),
 • Geboortegewicht boven de 4000 gram,
 • Vacuüm- of tangverlossing,
 • Urineverlies tijdens en/of na de zwangerschap,
 • Moeizame controle bij het ontlasten,
 • Verzakkingsklachten.

Wat doet de bekkenfysiotherapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De fysiotherapeut inventariseert de risicofactoren, doet onderzoek, geeft advies en geeft zo nodig een op de klachten afgestemd behandel- en/of oefenprogramma.